Search form

Matáyo 6:15

15Togụ́ ótoómosé ledre zɨ́ ꞌyị ga bɨ luyúnɨ́ ledre rosé ní wá, ꞌBụsé bɨ komo ere ní, ótoómo ené kpá lúyú ledre esé wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index