Search form

Matáyo 6:16

Ledre gɨ ro órụ́ taraꞌyị

16“Sɨmɨ bɨ ásé go órụ́ tarasé ní, ndásé óto rosé zɨ́ do komosé ídíne bɨsinyíne káa zɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ lóndo royé gɨ ro do ówo a mbá kɨ́dí ásé go órụ́ tarasé ní wá. ꞌYị ga bɨ owonɨ́ Lomo wá ní, ndịsịnɨ́ méngị kéyị kenée ye. Máúku zɨ́se, yée máa ga gére née ndikinɨ́ tákpásị́lị́ eyé goó gɨ zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e ndaá gɨ zɨ́ Lomo wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index