Search form

Matáyo 6:17

17Abú ásé ndị́sị órụ́ tarasé yá, sɨmɨ komosé kɨ́ rosé mbá idí ídí bɨlámáne káa zɨ́ bɨ lengbe ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index