Search form

Matáyo 6:2

2“ꞌYị ga bɨ ndịsịnɨ́ lóndo royé kɨ́dí yée nɨyí mbigí ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Lomo ní, ndịsịnɨ́ méngị kéyị kenée ye. Sɨmɨ bɨ nɨyí go sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro e togụ́ mbú do mɨsiꞌdi kɨ́ꞌdí bɨ ꞌyị e nɨyí ore tụ́ꞌdụ́ ní, ndịsịnɨ́ méngị kéyị kenée gɨ ro zɨ́ ꞌyị e ndị́sị mbófo yée. Máúku zɨ́se, odụ tákpásị́lị́ eyé goó dụụ́ wo bɨ ꞌyị ga gére née iꞌbínɨ́ zɨ́ye née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index