Search form

Matáyo 6:20

20Bɨlámá a ídísé óto komosé gɨ ro éyị́ ga bɨ komo ere ní. Gɨ zɨ́a ngánza kɨ́ kụndụ́ kɨ́ ꞌyị ugu e ndanɨ́ eyé íri gɨ ro sínyiónzó éyị́ ga gére née wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index