Search form

Matáyo 6:21

21Kacɨ́ kadra mbá, mɨmbéꞌdesé idí ídí gɨ ro éyị́ ga bɨ komo ere ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index