Search form

Matáyo 6:25

25“Ndásé ndị́sị sómụ́ ledresé kɨ́ngaya kɨ́ rosé, ledre gɨ ro éyị́ mɨánu, iní mɨéwé, nda kɨ́ bongó e gɨ ro ésị yée wá. Ndaá ꞌbɨ ené bɨ ledre trịdrịsé nɨ zɨ́ Lomo owóowó rómo do éyị́ mɨánu ní wá, ndaá ꞌbɨ ené bɨ ledre kụṛụꞌbụsé nɨ zɨ́ Lomo owóowó rómo do bongó ní wá?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index