Search form

Matáyo 6:26

26Lúrúsé aka lá dụụ́ solụ́ e, yáká eyé ndaá, gbagba eyé ndaá kpá wá, ꞌBụzé bɨ komo ere ní ndịsị lúrú bi kacɨ́ye. Sée kɨ́ solụ́ e, ambí romonɨ́ do lafúye ní ye, ndaá sée wá?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index