Search form

Matáyo 6:28

28“Éyị́ bɨ ndị́sịsé sómụ́ sɨmɨsé gɨ ro bongó gɨ roa ní ꞌdi? Lúrúsé aka gba mɨsụ́rụ́ kágá ga bɨ ngárá mengịnɨ́ moko wá ní, Lomo ndịsị kpá fú óto lámá royé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index