Search form

Matáyo 6:29

29Abú kpá za cụ́ Solomóna mongụ́ ngére bɨ kóo ꞌbɨ Isɨréle e ní, kɨ́ tụ́ꞌdụ́ bɨlámá bongó ga bɨ kóo zɨ́ne ní mbá, lámá bɨ kóo roa ní, romo ené do lámá bɨ ro mɨsụ́rụ́ kágá e ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index