Search form

Matáyo 6:3

3Togụ́ íꞌbí éyị́ go zɨ́ ꞌyị yá, ndá ócó tarayị́ kɨ́e zɨ́ ꞌyị e ówo a mbá wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index