Search form

Matáyo 6:31

31“Ndásé ndị́sị sómụ́ ledre bɨ kɨ́dí, azé ánu karaba ꞌdíya, azé ndíki iní éwé a ꞌdáya, azé ndíki bongó ésị a ꞌdáya ní wá?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index