Search form

Matáyo 6:34

34“Ndásé ndị́sị sómụ́ ledre ga bɨ ꞌbɨ kɨ́lóndó ní wá, kɨ́lóndó owo ledre ga bɨ gɨ roné ní ne. Ídísé óto komosé dụụ́ gɨ ro ledre ga bɨ ꞌbɨ karaba ní ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index