Search form

Matáyo 7:12

12Bɨ goó kenée ní, sɨmɨ ledre mbá ídí méngị zɨ́ ꞌyị e éyị́ bɨ íli zɨ́ye méngị a zɨ́yị ní. Ledre née kotrụ goó zaá ledre gɨ ro ledre lorụ kɨ́ ledre gɨ ro nébị e mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index