Search form

Matáyo 7:14

14Tɨ́ lá owụ́ mbotụ kɨ́ owụ́ mɨsiꞌdi bɨ cúkuꞌdée ní, ꞌyị e cúkuꞌdée nɨyí ndéré gɨ doa lá ye ndíki trịdrị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index