Search form

Matáyo 7:15

Bɨlámá mɨáná kágá

(Lúrú kpá Lúka 6:43-45)

15“Komosé idí ídí rosé gɨ zɨ́ nébị ga bɨ ꞌyị ṛanga e ní. Nɨyí ógụ zɨ́se kɨ́ bɨlámá tosoyé lá gɨ ꞌdí sága, tɨ́ lá nda mɨꞌdí sɨmɨ, nɨyí yị́ eyé káa zɨ́ bangá sinyí e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index