Search form

Matáyo 7:16

16Ásé ówoyéme yée dụụ́ gɨ ro mɨánáye. ꞌYị e utúasánɨ́ go ꞌdécị mánga gɨ komo kị́nị togụ́ mbú goófo gɨ komo ngéyé?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index