Search form

Matáyo 7:2

2Gɨ zɨ́a mɨsiꞌdi bɨ ndị́sị ꞌdíꞌbi a ꞌdécị ngbanga lafúyị e doa née ní, Lomo nɨ ꞌdíꞌbi kpá wo ꞌdécị ngbangayị́ doa. Éyị́ bɨ méngị kɨ́ye ní, nɨ méngị kpá wo kɨ́yị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index