Search form

Matáyo 7:21

Mbigí ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ

(Lúrú kpá Lúka 13:26,27)

21“Ndaá ꞌbɨ ené bɨ kɨ́dí ꞌyị ga bɨ za mbá ndịsịnɨ́ ndólo máa Ngére, Ngére ní, nɨyí ólụ́ mbá ꞌbe ꞌbɨ Lomo komo ere ní wá. Dụụ́ wo bɨ ndịsị méngị ledre ga bɨ Babá ili yée ní, nɨ ólụ́ dụụ́ ne íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index