Search form

Matáyo 7:23

23Tɨ́ lá Mááyí úkulúgu ledre zɨ́ye máyá, ‘Máówo amá sée wá, ídísé ị́nyị gɨ romá íri sée ꞌyị luyú e.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index