Search form

Matáyo 7:24

ꞌYị komokenzị

(Lúrú kpá Lúka 6:47-49)

24“Bɨ kenée ní, ꞌyị bɨ nɨ úwú ledre bɨ mááyí úku a ba, zɨ́a óto a sɨmɨ moko ní, nɨ go káa zɨ́ ꞌyị bɨ ụ́bụ́ ꞌdị́cị́ ené, do landa zɨ́ sị́ ꞌdị́cị́ maꞌdáa ídíne ngị́rị ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index