Search form

Matáyo 7:25

25Abú iní nɨ éꞌdị kɨ́ mongụ́ síli sɨmɨné ndị́sị ílíne ro ꞌdị́cị́ née, zɨ́ ngbuṛu úcuyé gị roa yá, ndụrụ wá gɨ zɨ́a otonɨ́ sị́ a go ngị́rị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index