Search form

Matáyo 7:26

26Kpá kenée, ꞌyị máa wo bɨ nɨ úwúómo ledre bɨ mááyí úku a ba lá kɨ́ mbílíne ní, nɨ go cé káa zɨ́ bɨcayi ꞌyị bɨ ụbụ́ ꞌdị́cị́ ené do sayi ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index