Search form

Matáyo 7:27

27Sɨmɨ bɨ iní nɨ éꞌdị, zɨ́ ngbuṛu e úcuyé, zɨ́ mongụ́ síli ógụné ndị́sị kị́zị ꞌdị́cị́ née ní, nɨ geré ndụ́rụ sínyi roné bɨsinyíne.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index