Search form

Matáyo 7:3

3“Éyị́ bɨ ndị́sịsé úku ledre owụ́ lúyú ledre ꞌbɨ lafúse e bɨ cúkuꞌdée ní kɨ́ rokoꞌbụné rómo do ꞌbɨ esé mɨngburoko lúyú ledre e gɨ zɨ́a ní ꞌdi?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index