Search form

Matáyo 7:5

5Sée ꞌyị ga bɨ ndị́sịsé lóndo rosé gɨ ro zɨ́ ꞌyị e ówo sée ní, ídísé ꞌdíꞌbióyó mongụ́ kụṛụꞌbụ éyị́ bɨ komosé ní kí, gɨ ro zɨ́ komosé ídíne drá, ásé nda fú ꞌdíꞌbióyó owụ́ cící éyị́ gɨ komo lafúse.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index