Search form

Matáyo 7:6

6Zɨ́ Yésụ kpá úku ngíti ledre kɨ́dí, “Ndá íꞌbí éyị́ bɨ ꞌbɨ Lomo ní zɨ́ ị́sị wá. Éyị́ bɨ nɨ mɨṛíṛíne bɨlámáne káa zɨ́ dábu ní, ndá ụ́cụóto a kóꞌdụ́ mụkụ́ṛụ́ e bi wá, nɨyí ndị́sị ꞌdítí sínyi a. Zɨ́ye ndáꞌbayé náná báyi sɨmɨyị́ nzéré nzéré.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index