Search form

Matáyo 7:7

Éyị́ bɨ íli ní, Lomo nɨ íꞌbí a zɨ́yị

(Lúrú kpá Lúka 11:9-13)

7“Éyị́ bɨ íli ní, ídí ómbo a Lomo nɨ íꞌbí a zɨ́yị. Éyị́ bɨ ndaá zɨ́yị wá ní, ídí gámásóꞌdo a áyí ndíki a. Ídí kóko mbotụ, Lomo nɨ líkpí a zɨ́yị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index