Search form

Matáyo 7:8

8ꞌYị bɨ ndịsị ómbo éyị́ ní, nɨyí íꞌbí a zɨ́a. ꞌYị bɨ ndịsị gámásóꞌdo éyị́ ní, nɨ ndíki a. ꞌYị bɨ ndịsị kóko mbotụ ní, nɨyí líkpí a zɨ́a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index