Search form

Matáyo 7:9

9“Ambí nɨ dongaráse ore ne togụ́ owụ́ ꞌbɨ ené ombo ambata yá zɨ́a ꞌdíꞌbi tutú íꞌbí a zɨ́a ní?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index