Search form

Matáyo 8:1

Yésụ yomo oꞌdo bɨ kɨ́ umbunonó roné ní

(Lúrú kpá Márɨko 1:40-45, Lúka 5:12-16)

1Sɨmɨ bɨ Yésụ nditíogụ gɨ do landa kɨ́ ꞌdódo ledre zɨ́ ꞌyị e ní, zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e kpá útúye do kacɨ́ a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index