Search form

Matáyo 8:13

13Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ mongụ́ ꞌyị gáa ogụ ndúꞌyú wo ní kɨ́dí, “Ndáꞌba mu ꞌbe. Ṇgúṇgu ledre eyị́ oto ꞌyị ndíyá eyị́ go zɨ́a ómoné.” Geré zɨ́ ndíyá ụ́kụ́ne gɨ ro ꞌyị ꞌbɨ moko née ꞌbe íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index