Search form

Matáyo 8:14

Yésụ yomo tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e gɨ do ndíyá

(Lúrú kpá Márɨko 1:29-34, Lúka 4:38-41)

14Sɨmɨ bɨ Yésụ nderéogụ ꞌbe ꞌbɨ Pétero ní, do úku ledre zɨ́a kɨ́dí ro towụ́ Pétero ịrị́ mɨị́rị́ nɨ mɨꞌdúꞌduné gɨ zɨ́a bi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index