Search form

Matáyo 8:17

17Ledre née mengị roné go tɨ́ káa zɨ́ bɨ kóo nébị Isáya uku ní kɨ́dí,

“ꞌDiꞌbioyó ndíyá gɨ rozé,

zɨ́a ꞌdíꞌbióyó éyị́ mɨówo gɨ rozé.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index