Search form

Matáyo 8:19

19Ịnyịnɨ́ aka ndéré wá, zɨ́ ngúru ꞌyị ꞌdódo lorụ ꞌbɨ Mụ́sa ógụné úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, máíli zɨ́ze ndéréze kése gị do bi bɨ íli ndéré doa ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index