Search form

Matáyo 8:21

21Zɨ́ ngúru ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ị́nyịné úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ngére, babá ngoko go, ili aka zɨ́ma ndáꞌbamá óto wo kí zɨ́ma ndáꞌbaógụmá lódụ́ kacɨ́yị.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index