Search form

Matáyo 8:23

Yésụ ụcụomo mongụ́ síli kɨ́ ílí

(Lúrú kpá Márɨko 4:35-41, Lúka 8:22-25)

23Nda gɨ ore zɨ́a ékị́ne sɨmɨ kuṛúngba, zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ékị́ lódụ́ kacɨ́ a, Yóó zɨ́ye ndéréye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index