Search form

Matáyo 8:25

25Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ndéréye úru wo kɨ́dí, “Ngére, ꞌdiꞌdiya yómo zée mu azé go úyu.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index