Search form

Matáyo 8:28

Yaꞌdá e gbre kɨ́ dokéké sɨmɨyé

(Lúrú kpá Márɨko 5:1-20, Lúka 8:26-39)

28Sɨmɨ bɨ ꞌdogụnɨ́ bi go sága gɨ ꞌdí keṛị́ ní, zɨ́ye ndéréógụyé sɨmɨ owụ́ do ꞌbe ꞌbɨ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ ndólo yée Gadára e ní. Nɨyí aka cịkị do mɨsiꞌdi, zɨ́ ngíti géyị yaꞌdá e gbre kɨ́ dokéké sɨmɨyé, bi gámá ꞌyị e ndaá gɨ do mɨsiꞌdi née gɨ zɨ́ rará bɨ ro yaꞌdá ga gére née wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index