Search form

Matáyo 8:3

3Zɨ́ Yésụ ꞌdózo sị́lị́ne óto a ro oꞌdo née zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Máíli go kenée royị́ eme mu.” Geré zɨ́ umbunonó née ụ́kụ́ne gɨ roa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index