Search form

Matáyo 8:30

30Ábuwá mụkụ́ṛụ́ nɨyí yị́ eyé kóo gbóo ore ndị́sị ánu éyị́ eyé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index