Search form

Matáyo 8:32

32Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Nderénɨ́ mu ólụ́ ndị́sị sɨmɨ mụkụ́ṛụ́ ga gére ní.” Geré zɨ́ye ndéréye. Sɨmɨ bɨ olụ́nɨ́ go sɨmɨ mụkụ́ṛụ́ e ní, zɨ́ mụkụ́ṛụ́ e ụ́dụyé rụ gɨ dogboṛụ landa ngásá útúye sɨmɨ mɨkavu do úyuyé mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index