Search form

Matáyo 8:33

33ꞌYị ga bɨ ndịsịnɨ́ lúrú bi kacɨ́ mụkụ́ṛụ́ ga gére ní, sɨmɨ bɨ lurúnɨ́ ledre bɨ Yésụ mengị née kenée ní, zɨ́ye ngásáye úku ꞌdódo a zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ gara.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index