Search form

Matáyo 8:6

6“Mongụ́ ꞌyị, ꞌyị ꞌbɨ moko amá nɨ ꞌbe ꞌdáa mɨꞌdóꞌdóne kɨ́ngaya kɨ́ ndíyá umbu sịndị́, nɨ mɨꞌdúꞌduné gɨ zɨ́a bi.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index