Search form

Matáyo 8:8

8Zɨ́ mongụ́ ꞌyị née úkulúgu ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, mááyí ꞌyị lúyú ledre, utúasá zɨ́yị ógụyị́ zɨ́ma ꞌbe wá. Ídí lá úku kása kúrúyị zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko amá máa née ómoné.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index