Search form

Matáyo 9:1

Yésụ yomo ngíti oꞌdo bɨ nɨ mɨgịgị́ṛị́ ní

(Lúrú kpá Márɨko 2:1-12, Lúka 5:17-26)

1Zɨ́ Yésụ ị́nyịné ékị́ne sɨmɨ kuṛúngba, ꞌdógụ bi ndéréne sɨmɨ gara bɨ ndịsị ndị́sị sɨmɨ a ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index