Search form

Matáyo 9:26

26Zɨ́ phanda ledre née áṇgané sɨmɨ gara e za mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index