Search form

Biy 21

Pawulo weensi ku Yerusalemi

1Tumanaa kuhaambuka na bo, beetu twayende mu bwaatu, na twasuunguma mu mawasu, na twatubuka ku bula buri nkuumbu Kosi. Tumi mu kiluumbu kyanama twatubuka ku Lodo, na tuyisikaa haho tweensi ku Patara. 2Bu twabaka bwaatu haho, dyaba kweende ku Foyiniki, tukotiri na twayende mu mubu. 3Bu twatubuka bebele na Kiporo, tusisiri bula bubwo ku mpele yalumoso, na twayende mu bwaatu ku Sirya na twasunduka ha Tiro, bukuri bwaatu bwaba na bitotolo bya kusundula haho. 4Bu twabaka bayiki haho, twalutisa biluumbu nsaamu kintwaari na bo. Mpeeve ya batwaalisa mu kuleele kuri Pawulo, ti yaa keende ku Yerusalemi ko. 5Biluumbu bya kulitisa haho bu byawa, beetu twayende. Bo batufila mu kintwaari na bakasi na baala, natee ku mbisa bvula, na bu twatsukuma ha simu dya mubu ha twasaambila. 6Tumi bu twahelesene mamboto ma kuhambusina, ha twanwaata mu bwaatu, na bo babvutuka kunsa bvula. 7Beetu twasukisa nyeendulu ya mu bwaatu mu kuyisika ku tiro na kwesunduka ku Petolemayi. Bu twahelesene mamboto na bampaangi, ha twalutisa kiluumbu kyakitsiina na bo. 8Kiluumbu kyanama beetu twayende na twatubuka ku Kayisareya, na twakoto mu nzo dinginsi diri kuumbu Filipo, nde waba mosi mu bo nsaamu; tumi ha twadzakala ha nzo nde. 9Nde waba na baala babakyeetu banswaasa bana baba bikulaana. 10Bu twaba tweki haho mwaa-biluumbu byalaka, mubikiri mosi nkuumbu Angabo, wanangukini ku Yudaya, wakulumuka, 11na wayisa kuri beetu. Bu kaholo musweele Pawulo, wakaanga miilu na myooko mya nde-meene, na waleele ti: Mpeeve wuleele bumabu ti: muutu ngaa-musweele wu, Bayudayo sa bamukaanga bikonyi bumabu ku Yerusalemi, na kumuyekele mu myooko mya bangooyi. 12Tumanaa kuyuka bubwo, beetu na baatu baba ha kibeendu kikyo, twayingukila Pawulo, ti yaa katoomboko ku Yerusalemi ko. 13Haho, Pawulo wabvutula ti: "Nki luri mu kusa mu kudiila na mu kutabula me mutima? Me nyayirima, kari mu kunu kuri ti bankaanga bikonyi ko, ngo na mu kufwa ku Yerusalemi mu nkuumbu ya Mfumu Yesu." 14Ngo bukuri nde waba wahele kutaambula mamo, beetu twawuriri kweetu, na twaleele ti: "Hemese kutya kwa Mfumu kuyirima!" 15Tumanaa kulutisa biluumbu bibyo haho, ha twatoomboko ku Yerusalemi. 16Bayiki ba ku Kayisareya bayende se kintwaari na beetu, na batunata ku nzo muutu waba tutaambula, muutu wunde nkuumbu Naasoni, wa ku Kiporo, waba wayeki muyiki na kidzika.

Pawulo wayende kwemono Yakobo

17Tumanaa kutubuka ku Yerusalemi, bampaangi batutaambula mu kiminu. 18Mu kiluumbu kyanama, Pawulo na beetu, twakoto mu nzo Yakobo, kwaba se bakulu ba babakala bobanso. 19Bu kabaha mamboto, wabeke kubayaabisa musamu mosi-mosi, mu myayirikiri Nzaambi, mu kisalu kya nde, ha kakati dya bangooyi. 20Bo bamana kuyuka mamo, bakeembese Nzaambi, na bamuleele ti: "Mpaangi, moneeti, mburi mafuunda ma ba mwaasa kanyi ha kakati dya Bayudayo, na bakaangama kunsa mangisi. 21Ngo bo bari mu kweyuka mu ntoono ya ye ti: ye wukweyikisa kuri Bayudayo bari ha kakati dya makaanda ti yaa bateende baala bubakala ko, na yaa benama bifu bya Bayudayo ko. 22Ngo kusiila buri? Bo bee bayukiri ti ye mwaakwiisa. 23Yirika ma tukuleele beetu. Beetu turi na baatu bana hamaha ba mwaasa nsiilulu mu bo-meene. 24Baholo na sa nsyemusunu kintwaari na bo, na baha mboongo mpisi batebe makungulu mu mitu, na baatu bobanso sa bayaaba ti myominso mi bayukiri mu ntoono ye myabuunu, ngo kasi ye-meene wukwedyaatila kunsa mangisi. 25Ngo kuri bangooyi babo bamwaasa kanyi, beetu twatinini kuri bo ma twakaangiri ti: bo yaa beedya toongo twa bibulu byadzusu mu kikabu kuri biteki ko, makila se kudya pe, toongo twa bibulu byadzusa mu nsukusulu muwuumunu se kudya pe, kimpala se kuta pe. 26Haho, mu kiluumbu kyanama, Pawulo waholo babakala babo, wabaandika kusa nsyemusunu kintwaari na bo, tumi wakoto mu Nzo-nzaambi mu kuyaabisa nsukulu biluumbu bya nsyemusunu, natee kiluumbu ki baha kikabu mu mosi-mosi mu bo.

Pawulo bamukaanga mu Nzo-nzaambi

27Biluumbu byo nsaamu bibaanaa byeki suka, Bayudayo ba ku Asya, bamono Pawulo mu Nzo-nzaambi, na bakotoso kisaangila mu mpuumbu yoyinso, na bamukaanga. 28Bo babeke kubikisa ti: "Babakala ba Isaheli, wasee lutubakisa! Muutu wumawu wukweha nyikusulu kuri bobanso na mwomunso, dzahele bubwe mu kaanda, mu mangisi na mu kibeendu ki; ha yulu haho se nde mwaakotoso Bahelene mu Nzo-nzaambi, na mwaasumuna kibeendu kyangisi ki. 29Bo baba bamwaatekesele kumono Torofimo wa ku Efeso, kunsa bvula, kintwaari na nde, na bo baba kutsima ti Pawulo mwaamukotoso mu Nzo-nzaambi. 30Kisaangila kyabwa mu bvula dyodinso, na baatu bobanso bakutukuna. Bu bakaanga Pawulo, bamukooko ku mbasi Nzo-nzaambi, na hanaho, bo bakaanga myeelu. 31Bu baba beki saka kumudzusa, musamu watubuka kuri mukuutu fuunda dya bayongolo, ti kisaangila kimwaakoto mu Yerusalemi dyodinso. 32Mu mawasu-mawasu, nde waholo bayongolo, na bakuutu ba mikaangu mya nkama bayongolo, na badzumuna kwaba baatu babo. Bo bu bamono mukuutu mukaangu wa fuunda, na bayongolo, ha bahoto kulata Pawulo. 33Haho, mukuutu fuunda dya bayongolo, bu kakokosolo wakaanga Pawulo, na watuma ti bamukaanga mu masyeene moolo. Tumi nde wasaka kuyaaba, muutu wu na kari, na nki kayirikirye. 34Ngo kunsa mpuumbu, bamaba kuleele mi, bakaka kuleele mikimi; na nde kasii yirika kuyaaba lumvuki ko, mu ntoono kisaangila. Nde watuma bamunata ku lumpaangu lwa dzakala bayongolo. 35Pawulo kabaanaa weki ha kikaari, bayongolo bamunata bukuri mpuumbu yaba na kabala dyalaka. 36Baatu ba bu fundu-fundu baba kwenamaana na bakwebikisa ti: "Mudzusa!"

Pawulo wakalila nyutu

37Babaanaa beki baandika kukoto ku lumpaangu lu dzakala bayongolo, Pawulo waleele kuri mukuutu fuunda dya bayongolo ti: "Buri me nyiri na miswa mu kuleele ntoono kuri ye? Nde wamuleele ti: "Ye yaari kihelene? 38Buri ye wuri muutu wa ku Ngipiti, wabee kotoso kisaangila, mu biluumbu bi, na kunata mafuunda mana ma bangaa-tungu ku nsi yankatu ko?" 39Pawulo waleele ti: "Me Muyudayo nyabutuka ku Taraso, mu nkoonsi ya Kilikya, nyiri muutu wa bula buri bwayabakana kwalaka. Me nyikuyingukiri, ti ha me miswa me nzoonso kuri baatu ba." 40Bu bamuha miswa, Pawulo wateleme ha yulu kikaari, na wanaanguna kooko mu kusa kidiimbu mpisi baatu bawura. Baatu bobanso bu bawura na pwooro, nde wabadzoonsolo mu ndiinga ya kihebeleho.

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index