Search form

Biy 23

1Pawulo katala kikuutu kya Bayudayo kisooso waleele ti: «Bampaangi baami, mu nsimunu yaami yoyinso, me nyadyeeti ha busu bwa Nzaambi, mu kifwaani kyakibwe natee kiluumbu ki.» 2Mukuutu ngaanga-nzaambi, Ananya, watuma kuri baba haho, mu kumulata mu munwa. 3Ngo Pawulo waleele kuri nde ti: «Ngo Nzaambi ye-meene kalata, kibaki kyakila mpeembe! Ye wadzakala haho mu kutsuundisa bunu buri mangisi, na mu nsaanunu mangisi ye wutuma balata me!» 4Baba haho baleele ti: «Ye tukiri mukuutu bangaanga-nzaambi!» 5Pawulo waleele ti: «Bampaangi baami, me mbee nyahele kuyaaba ti nde mukuutu ngaanga-nzaambi. Mukwongo, matinu maleele ti: "Yaa dzoonsolo bwabubi mu mfumu kaanda ko!"»

6Pawulo bu kaba kayaari ti kunsa kikuutu babamosi baba Basaduki, na bakaka Bafarisi, nde wabikisa ha busu bwa bo ti: «Bampaangi baami, me nyiri mu Mufarisi, mwaana Mufarisi, [me] bari mu kutsuundisa, mu ntoono nsiitu na mu ntoono mfulukulu ya bafwa.» 7Nde bu kamana kuleele bubwo, yumu dyabwa ha kakati dya Bafarisi na Basaduki; mpuumbu yakabuka. 8Mukwongo, Basaduki bakooleelaa ti, mfulukulu, na bambasi, na mampeeve biri ko; ngo kasi Bafarisi babitaambulaa. 9Misaakulu myaminene myayukukuna, batina bamosi bari mu kibari kya Bafarisi, bateleme, basa nkalikisi baleele ti: "Beetu twahele kumono dyadibi mu muutu wu; kampe mbasi bunu pe mpeeve yidzoonsiri kuri nde!" 10Yumu dyamonoko dya makwa, mukuutu wabaka boomo ti Pawulo bee bamusebiri. Nde watuma bayongolo basunduka, beende bamupalisa ha kakati dya bari mu kuyumuna, na bamunata ku lumpaangu lu dzakalaa bayongolo. 11Mu butsuku bwaba nama, Mfumu wamonoko kuri nde waleele ti: «Ba na kibakala, bukuri, bunu bu teerye kimbaangi mu mitariri me ku Yerusalemi, bunubwo se ye yelimini, kweeta kimbaangi ku Loma.»

Pawulo bamusiila mamfuundu

12Bwiisi bu bwakya, Bayudayo basa mfuundu, balaba maalu bo-meene baleele ti, natee bakiri kudzusa Pawulo tumi bo badya na banwa. 13Badiiri kikaandu kikyo baba baluta makuumi mana ma baatu. 14Bo bakokosolo kuri bangaanga-nzaambi na kuri bakulu ba babakala baleele kuri bo ti: «Beetu tumwaalaba-maalu beetu-meene ti, beetu mu kusa kitotolo mu munwa, natee beetu twakiri kudzusa Pawulo. 15Hango mu lumalu, yukusunee beenu na mukuutu bayongolo kintwaari na kikuutu kya Bayudayo, batwaala Pawulo kuri beenu, luyirika kufyongokono mya nde, na beetu, tekesele katubuka hamaha, twayirima mu kumudzusa.»

16Ngo mwaana kibusi kya Pawulo wayuka kele didyo; wayende ku lumpaangu lu dzakalaa bayongolo, wayaabisa momanso kuri Pawulo. 17Pawulo kateelaana mosi mu bakuutu ba nkama bayongolo waleele ti: «Nata munkuula wu kuri mukuutu fuunda, bukuri nde wuri na ma kuyaabisa kuri nde.» 18Wunde kamuholaana, wumuneti kuri mukuutu fuunda na waleele ti: "Pawulo wuri mu boroko, teeriryee me, na ndoombiri, me nyikutwalikila munkuula wu, wuri na dya kuleele kuri ye." 19Mukuutu fuunda, wamukwaata mu kooko, wayende na nde ha lumperi, wasaka kuyaaba: "Nkya mo wuri na mo ma kuleele kuri me?" 20Nde waleele ti: "Bayudayo bamwaakaanga kitsimi kya kuloombo kuri ye, mpisi heki bweepari, ye nata Pawulo kuri kikuutu, bunu ti ye tiiri kuyaaba na tswitswikii mya mu nde." 21Ye ngo wuri, yaa tambukila mya bo ko; baatu baluta lutaangu lwa makuumi mana bamwaamulebekele mweete. Bo balaburyee maalu mu bo-meene ti, natee badzusiri Pawulo tumi badiiri na banwiini. Mu lumalu bo bayirima, bakiingika lusiilulu lwa ye. 22Hango, mukuutu fuunda wabvutula munkuula wunde, na wamudika ti yaa kuyaabisa ma kamuyaabisiri mamo, kuri muutu ti mosi.

Pawulo bamunata ku Kayisareya

23Mukuutu fuunda, bu kateele bakuutu boolo ba nkama, waleele ti: "Holee nkama dzoolo dza bayongolo, makuumi tsaamu ma banati ba makavaalu na nkama dzoolo dza bakebi, bayirima mu kwende ku Kayisareya, mu kilookolo kya bitatu kya butsuku. 24Yirikeenu se makavaalu ma lunatina Pawulo mpee-mpolo kuri ngoforo Felikisi." 25Nde watina mukaanda, na mi katinini mimami: 26"Kolodyo Lisya, kuri ngoforo ya lukiinsu Felikisi, mboto! 27Muutu wu, Bayudayo bamukaangiri, na bamono dyo ti bayelemene kumudzusa. Me bu nyayukiri ti muutu bari Loma, ha nyayensi na mpuumbu bayongolo mu kumukuula. 28Bu nyasakiri kuyaaba bubi bu bari mu kumfuundila, me nyamuneti ha busu bwa kikuutu kya bo. 29Me mwiinyee ti mi bari mu kumufuundila, mitariri mi bakwesa nkalikisi mu mangisi ma bo. Kuri musamu ti mosi ko, mu mi bari mu kumufuundila, wu bayelemini mu kumudzusa bunu pe mu kumusoko mu boroko. 30Bu ba nyaabisiri kele dya mu nde, mawasu-mawasu, me nyikuheekiri nde, na me ndoombiri kuri bari mu kumufuunda, biisa baleele ha busu bwa ye, myamibi mi kari kayirika."

31Hango, bayongolo, bunu buri lutumu lu bari bataambula, baholo Pawulo, bamunata mu butsuku ku bvula dya Antipatiri. 32Bukyaanaa, baha miswa kuri banati ba makavaalu mu kweemuholo na kumunata; tumi bayongolo babvutuka ku badzakalaa. 33Bu bakoto mu Kayisareya, bayakisa mukaanda kuri ngoforo na basoongo Pawulo kuri nde. 34Bu kataanga mukaanda, wafuula bula bwa fumuni Pawulo, na bamuyaabisa ti ku Kilikya. 35Nde waleele ti: "Me kukuywiila mu ntaangu yiri bafuundi ba ye batelemini ha busu bwa me." Nde waha miswa mu kumukebele mu nzo miyalu ya Erode.

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index