Search form

Biy 24

Mfuundulu Pawulo kuri Bayudayo

1Ha mambisa ma biluumbu bitaanu, mukuutu bangaanga-nzaambi Ananya wayisa kintwaari na bakulu ba babakala babamosi, na nzoonsi mosi ya nkariri, nkuumbu yaandi Teretilo, babo bafuundiri Pawulo kuri ngoforo. 2Bu bamuteele, Teretilo wabaandika mu kumufuunda, waleele ti: "Walukiinsu, beetu twataambula kiyeengi kyakinene, na mbweeyulu ya nsi yimayi yiri mu kumonokono mu ntoono bweese bwa ye, 3Walukiinsu Felikisi, beetu tutoondo kwalaka bu tutaambulaa mamo, mu mpisi ntaangu, na mu bibeendu byobinso. 4Me ntiiri kudya ntaangu ye yalaka ko, me nyikuloombo mu kuba na mpemisi mu kuywiila beetu, mu mwaa-myamikufi. 5Beetu tubakuryee ti muutu wu kiyoolo kiri, mukuutu kisaangila kuri Bayudayo bobanso, munu mu bari bayende kwetuunga; tumi ha yulu haho se, nde mukuutu kabu dya minsaambiri myahaambuka mya ku Nadzareti. 6Nde watsiitsiri kusumuna Nzo-nzaambi, mu didyo, beetu twamukaangiri. [7] 8Mbuti ye wumufuuriri, lo ye sa mono ti, mi turi mu kumufuundila miri myangwanwa." 9Bayudayo basika ti mimyo bunubwo miri.

Bunzoonsi bwa Pawulo mu kukalila nyutu

10Ngoforo bu kamuha miswa mu kunzoonso, Pawulo wabvutula waleele ti: "Kuholosono mibvu myalaka, me nyaari ti ye wuri nzoonsi mu kaanda dimadi. Hango nkuumbu, me nyikalila nyutu yaami mu nsiitu. 11Ye wayelemene kuyaaba ti, me nyakiri kukukisa pe biluumbu kuumi na byoolo, kuholosono ku nyatoombikiri me ku Yerusalemi, mu kusaambila. 12Muutu ti mosi wahele kumono me ti mu nzo-nzaambi, kuri nyikalikisa na muutu, bunu pe nyisinda mpuumbu mu kusa kisaangila, ti mu manzo ma nkutukunu, ti kunsa bvula. 13Bo ka babangusina kusoongo kitotolo ti kimosi ko kuri ye, mu mi bari mu kufuundila me. 14Me ntaambiri musamu wunde wu bari mu kuleele me, mu nzila ya kabu. Mukwongo me nyiri mu kwesaambila Nzaambi yiyo ya bataayi beetu bobanso. Me nyasa kanyi mu matinu mu Mangisi na Babikiri. 15Nsiitu dzi nyasa mu Nzaambi, dzinidzo se bo bari na dzo, sa kwaba mfulukulu baatu basuunguma na bangaa-bubayi. 16Me-meene nyisalila kwa mu kumonoko kwahele maseembu mu nsimunu yaami, ha busu bwa Nzaambi, na ha busu bwa baatu mu mantaangu momanso.

17«Ha mambisa mya mibvu myalaka, me nyiisiri kubvutuka ku Yerusalemi, mu kutwaala lubakusu kuri kaanda dyaami, na kuha bikabu. 18Mu ntaangu ya bikabu yiyo, bo bamwiini me nyatsyeemeke mu Nzo-nzaambi, kari na mpuumbu ko, kari se mu kisaangila ko. 19Ngo kasi Bayudayo babamosi ba ku Asya, babeeri haho, bo baketyee kufuunda me kuri ye, mbuti bamwii dyadibi mu me. 20Bunu pe, bamaba baleele, bubi bu bamwiini mu me, ha nyabee nyateleme ha busu bwa kikuutu kya Bayudayo. 21Bunu pe mu mbeembu yomosi yi nyabikisiri me, ha kakati dya bo, "mu ntoono mfulukulu ya bafwa, me bari mu kutsuundisa, lolo di ha busu bwa beenu!"»

22Felikisi wayiinga kiluumbu, bu kaba yaari myominso mi tariri Nzila, na waleele ti: "Tumi ha sunduka Lisya, mukuutu fuunda, me mfyongokono misamu mi tariri beenu." 23Nde watuma mukuutu nkama mu kumukebe mu boroko, kuri wuri na mwaa-bunsaalisi, na se kuri banduku baandi bamubakisa.

Pawulo ha busu bwa Felikisi na bwa Durusila

24Ha mambisa ma mwaa-biluumbu, Felikisi bo na mukasi waandi wa Muyudayo, Durusila, bayisa. Batumisa Pawulo na bamuyuka wudzoonsolo mu kanyi dya Kiristo Yesu. 25Bo bayolo na nde mu mi tariri nsungumunu, mu nkebulu nyutu na mu mutsuundu wukwiisa. Felikisi wabwiila kinkuuku, waleele ti: "Mu ntaangu yi, yende; me mbaka mpwaani sa nyikuteele lukimi." 26Nde waba nsiitu ti, Pawulo sa kamuha mboongo; mu didyo nde kaba Muteelaana kinsosi-kinsosi mu kuyolaa na nde. 27Mibvu myoolo bu myalabuka, Felikisi wataambula muyiingisi, nkuumbu yaandi, Porokyo Festo. Wunde se bu katya kubweeye ha busu bwa Bayudayo, wahemese Pawulo mu boroko.

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index